Il-missjoni tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali hi li twettaq id-dmirijiet tal-Istat dwar il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali u l-aċċessibilità għalih, kif imfisser fl-Att dwar il-Patrimonju Kulturali.

Is-Sovrintendenza hija responsabbli għas-sorveljanza ta’ attivitajiet relatati mal-kontroll, direzzjoni, sorveljar, regolamentazzjoni, investigazzjoni u reġistrar tal-patrimonju kulturali.

Avvenimenti

Il-Ħidma tagħna

Il-missjoni tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali tinkiseb permezz tal-funzjonijiet operazzjonali u s-servizzi tagħha:

Konsultazzjoni Dwar l-Ippjanar u Patrimonju

Monitoraġġ tar-Restawr ta’ Bini ta’ Valur Kulturali

Inventarju Nazzjonali u Skedar

Monitoraġġ Arkeoloġiku

Riċerka Arkeoloġika u Investigazzjonijiet

Patrimonju Kulturali ta’ Taħt il-Baħar

Moviment ta’ Oġġetti ta’ Valur Kulturali

Kurazija ta’ Siti ta’ Wirt Kulturali

Monitoraġġ ta' Konservazzjoni ta' Patrimonju Mobbli

Obbligi Nazzjonali u Internazzjonali

Żvilupp ta’ Politika

Bord tal-Warrant tar-Restawraturi

Aħbarijiet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Avviż tas-sejħa għall-offerti

Is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali jgħarraf li: Sejħiet għall-offerti għandhom jintlaqgħu mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali sa 10.00am ta’ nhar il-Hamis 13 ta’ Ġunju 2024 għal: LEASING OF PREMISES – ADMINISTRATIVE OFFICES FOR THE SUPERINTENDENCE OF CULTURAL HERITAGE (Ref: SCH/TDR/001/2024) PROVISION OF SERVICES FOR

Kompli Aqra »

Se nkunu fl-EXPO tas-Servizz Pubbliku!

Is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali bi pjaċir tħabbar li se tkun qed tesebixxi fl-EXPO tas-Servizz Pubbliku ta’ din is-sena fl-MFCC f’ Ta’ Qali! Ingħaqad magħna bejn il-15 u d-19 ta’ Mejju fejn se nesebixxu firxa ta’ ħiliet dimostrabbli, mill-osteoloġija sal-arkeoloġija ta’ taħt

Kompli Aqra »

E-RIHS Pilot Training School

Is-Sovrintendenza tal-Patrimonju kulturali, flimkien mat-tmien imsieħba lokali tagħha li jiffurmaw Infrastruttura Ewropea tar-Riċerka għax-Xjenza tal-Patrimonju (E-RIHS), dan l-aħħar ikkonkludiet Pilot Training School li fittxet li tittestja l-kunċett ta’ Skola ta’ Taħriġ Lokali billi tipprovdi taħriġ multidixxiplinarju lill-parteċipanti li wkoll kellhom

Kompli Aqra »