Il-missjoni tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali hi li twettaq id-dmirijiet tal-Istat dwar il-protezzjoni tal-patrimonju kulturali u l-aċċessibilità għalih, kif imfisser fl-Att dwar il-Patrimonju Kulturali.

Is-Sovrintendenza hija responsabbli għas-sorveljanza ta’ attivitajiet relatati mal-kontroll, direzzjoni, sorveljar, regolamentazzjoni, investigazzjoni u reġistrar tal-patrimonju kulturali.

Avvenimenti

Il-Ħidma tagħna

Il-missjoni tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali tinkiseb permezz tal-funzjonijiet operazzjonali u s-servizzi tagħha:

Konsultazzjoni Dwar l-Ippjanar u Patrimonju

Monitoraġġ tar-Restawr ta’ Bini ta’ Valur Kulturali

Inventarju Nazzjonali u Skedar

Monitoraġġ Arkeoloġiku

Riċerka Arkeoloġika u Investigazzjonijiet

Patrimonju Kulturali ta’ Taħt il-Baħar

Moviment ta’ Oġġetti ta’ Valur Kulturali

Kurazija ta’ Siti ta’ Wirt Kulturali

Monitoraġġ ta' Konservazzjoni ta' Patrimonju Mobbli

Obbligi Nazzjonali u Internazzjonali

Żvilupp ta’ Politika

Bord tal-Warrant tar-Restawraturi

Aħbarijiet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fiera tal-Karrieri

Is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali riċentement kellha l-pjaċir li tieħu sehem fil-Fiera tal-Karrieri tal-iskola San Anton, fejn introduċiet lill-istudenti għall-irwol tal-entità u l-prospetti ta’ karriera assoċjati magħha. L-istudeni preżenti ingħataw l-opportunità li jattendu għal preżentazzjoni li saret minn uffiċjal tas-Sovrintendenza, inkluż esperjenza

Kompli Aqra »

Irkupru ta’ Artefatt

Is-Sovrintendenza ġiet riferuta għal post fuq il-midja soċjali relata ma’ blata storika militari tal-Perjodu Ingliż li tinstab f’sit rurali fil-limiti ta’ Ħaż-Żabbar. Is-Sovrintendenza ħadet azzjoni immedjata sabiex tirkupra din il-blata storika sabiex tiġi protetta. Il-blata storika issa tinsab fir-repositorju tas-Sovrintendenza

Kompli Aqra »