Il-konservazzjoni u r-restawr ta’ patrimonju mobbli huwa rregolat ukoll mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Oġġetti ta’ valur kulturali li huma proposti għall-konservazzjoni u/jew restawr għandhom jiġu riferuti lis-Sovrintendenza billi tiġi mimlija u sottomessa din il-formola ta’ applikazzjoni flimkien mad-dokumentazzjoni meħtieġa li takkumpanjahom.

Skip to content